LNR Net, real-time GNSS toepassingen tot op de cm nauwkeurig

Alle GNSS referentiestations zijn via internet verbonden met de centrale server. Hierdoor zijn alle ruwe waarnemingen van de GNSS referentiestations 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar. Deze ruwe waarnemingen worden als RINEX data opgeslagen en worden tevens gebruikt voor het verzenden van Real Time Kinematic (RTK) correctiedata aan de gebruiker in het veld. Naast deze centrale server beschikt het GNSS netwerk ook over een geavanceerd back-up systeem waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt. Het geheel van de 47 GNSS referentiestations wordt in de hierna volgende tekst het netwerk genoemd. Het netwerk is op haar beurt weer onderverdeeld in een tweetal landsdekkende clusters. Een cluster is een sub-netwerk van het volledige net van referentiestations. De twee clusters zijn identiek aan elkaar, echter draait er maar 1 cluster tegelijkertijd. Mochten er aanpassingen in een draaiend cluster moeten worden gedaan dan wordt het tweede cluster geactiveerd en zal, zodra het tweede cluster functioneel is, het eerste cluster uitgezet worden voor eventuele aanpassingen. De gebruiker buiten in het veld kan hierdoor kiezen uit een aantal verschillende (netwerk)producten:

Beschikbare producten

LNR NET Nearest

Zodra voor deze oplossing gekozen wordt, zal de GNSS ontvanger in het veld zijn benaderde positie aan de server van het netwerk zenden. Op basis van deze benaderde positie wordt dan het dichtstbijzijnde operationele referentiestation gekozen. Van dit referentiestation wordt dan de volledige ruwe data aan de rover gezonden. De rover berekent hiermee zijn positie met een 3D nauwkeurigheid die lineair afhankelijk is van de lengte van de basislijn., een grafische weergave treft u in onderstaand figuur aan.

LNR NET Nearest

LNR NET I-Max

Als alternatief voor bovenstaande oplossing kan gekozen worden voor een netwerk oplossing gebaseerd op zes omliggende referentiestations. Ook hier wordt door de rover de benaderde positie aan de server gezonden, op basis van deze benaderde positie wordt een selectie van een 6-tal referentiestations gemaakt. Het dichtstbijzijnde referentiestation wordt aangewezen als zogenaamd ‘Master-station’ de overige vijf als ‘Auxilary’. De oplossing wordt berekend aan de hand van het ‘Master-station’ de overige vijf stations dienen als controle voor deze oplossing. Door deze ‘multi-baseline’ oplossing wordt met name de betrouwbaarheid van de berekende oplossing, ook op grotere afstanden van het master-station, vergroot. De netwerkoplossing zorgt voor een afstandsonafhankelijke nauwkeurigheid, waardoor het mogelijk is om landelijk op centimeter niveau RTK GNSS metingen uit te voeren. Bij deze I-Max oplossing gebeurt het modelleer- en rekenwerk grotendeels op de netwerkserver.

imax product

LNR NET Max

Deze methode werkt in principe exact hetzelfde als de hierboven beschreven I-Max methode. Het verschil ligt echter in het feit dat het modelleer- en rekenwerk nu volledig op de rover gedaan wordt. Deze techniek is beschikbaar voor alle nieuwe generatie ontvangers.

  • Van alle stations wordt RINEX-data opgeslagen. De RINEX-data is standaard beschikbaar in 1 seconde, 5 seconde en 30 seconde interval. Overige intervallen zijn op aanvraag beschikbaar. De RINEX-data bevat data van alle satelliet systemen op alle beschikbare frequenties. Daarmee is deze data geschikt om in post processing nauwkeurige basislijnen mee te berekenen.

NTRIP Data overdracht

Alle correctiegegevens worden verstrekt in het ontvanger onafhankelijke RTCM v3 formaat. Hierdoor is de data voor alle merken en typen ontvangers bruikbaar!

De correctiedata wordt middels een mobiele internet toepassing NTRIP over een GPRS verbinding verstrekt. NTRIP staat voor ‘Networked Transport of RTCM via Internet Protocol’ en is als het ware een vorm van internet radio. Onderdeel van de ontvanger is een GPRS/UMTS modem. In dit modem wordt een SIM kaart geplaatst voorzien van GPRS en/of UMTS functionaliteit. De ontvanger is zodanig geconfigureerd dat deze bij het opstarten automatisch verbinding met internet maakt. In deze configuratie ligt ook vast dat automatisch het goede adres van de netwerk server wordt verbonden. Binnen de systeeminstellingen van de ontvanger kan men één van de hierboven beschreven netwerkproducten kiezen. (LNR NET Nearest, LNR NET I-Max of LNR NET Max). De verbinding met het netwerk wordt vervolgens automatisch of middels een eenvoudige handeling van de gebruiker zelf, vanuit de rover gelegd. Hierna is de ontvanger in staat om met behulp van de correctiedata een initialisatie uit te voeren. Bij gebruik van één van de bovenstaande producten wordt een initialisatie gemiddeld binnen 20 seconden uitgevoerd.

Voor elke GNSS toepassing het juiste abonnement. Tot op de centimeter of submeter nauwkeurig. Per jaar, per maand of per dag

U kunt bij ons kiezen uit 3 soorten abonnementen.

We hebben zelfs al een abonnement vanaf € 300. Speciaal voor die GIS toepassingen waar een nauwkeurigheid van minder dan 50 cm voldoende is.
Als het echt tot op de centimeter nauwkeurig moet zijn,  kunt u kiezen uit twee abonnementen. LNR Net Machinebesuring en LNR Net Unlimited.
Ons LNR Net Machinebesturing abonnement is speciaal voor nauwkeurige machinebesturings toepassingen.
Met ons LNR Net Unlimited abonnement kunt u alle metingen, met elk instrument, van elk merk, super nauwkeurig uitvoeren.

 

LNR Net

GIS

Machinebesturing

Unlimited

Omschrijving

Multi satelliet systeem,
dGPS correctie
Voor mobiel gebruik

Multi satelliet syteem,
RTK correctie
Voor stationair gebruik

Multi satelliet syteem,
RTK correctie
Voor mobiel gebruik

Nauwkeurigheid

 30-50 cm  1 cm  1 cm

Prijs per jaar

 € 300

 € 750

 € 1500

Prijs per maand*

 € 40

 € 100

 € 200

Prijs per dag**

 € 10

 € 25

 € 50

 

* u betaalt alleen voor de maand waarin er gebruik is gemaakt van het netwerk. maandelijks opzegbaar
** u betaalt alleen voor de dagen waarop er gebruik is gemaakt van het netwerk, dagelijks opzegbaar

Neem vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden.

 

Profiteer van het voordeel van rechtstreeks contact of online toegang tot onze support professionals

Samen met u kunnen wij bepalen welk abonnement het beste aan uw eisen voldoet. Vragen over het gebruik, de configuratie of algemeen advies kunnen direct worden beantwoord.

 
sub header service

 

Neem vrijblijvend contact op

Ons support team kan tijdens kantooruren bereikt worden op tel: 070-413 4000

E-mail support:

U kunt ons ook mailen

 
Omhoog