Uw full-service partner voor geodetische data inwinning

Voor een Landmeet cursus om uw kennis uit te breiden of op te frissen kunt u ook terecht bij LNR Globalcom.

Wij hopen natuurlijk dat u de Leica instrumentarium naar volle tevredenheid gebruikt en dat u niet twijfelt om even contact met onze supportafdeling op te nemen wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn betreffende het gebruik.

Wij merken echter regelmatig dat lang niet alle functionaliteit van deze systemen bij de gebruiker bekend zijn of gebruikt worden. Vaak zijn er diverse apps of instellingen niet bekend of is de kennis hiervan weggezakt, waardoor de systemen lang niet altijd optimaal worden ingezet en het werken vaak een stuk sneller, makkelijker en ook efficiënter zou kunnen. Denk hierbij aan:

  • Werken met DXF achtergrondbestanden waaruit o.a. uitzetgegevens kunnen worden getrokken.
  • Werken met DTM Stake-out voor het werken met digitale hoogtemodellen (DTM’s) voor de hoogtecomponent.
  • Geavanceerde instellingen binnen de verschillende applicaties, zoals log-bestanden, ingebouwde controles, intelligente puntnummering etc.
  • Indirecte punten meten, bijvoorbeeld kruinhoogten bomen door verticale hoek te verdraaien
  • COGO functies  (lijn/punt-berekeningen op basis van gemeten punten en/of bekende punten)
  • Geavanceerde instellingen voor weergave/opslag, Tips & Tricks
  • Werken met verschillende uitvoerformaten, zoals naar Ascii, Excel, Google Earth, DXF etc.
  • Volumebepaling
  • Optimaal toepassen van SMARTPole (GNSS in combinatie met tachymeter)
  • Mogelijkheden Leica Geo Office software

Naast deze systeemgebonden onderwerpen krijgen wij ook vaak de vraag om de landmeters wat meer wegwijs te maken in de achterliggende GNSS theorie (DOP waarden, verschillende satellietsystemen, foutenbronnen, etc) eventueel gecombineerd met de uitleg van LNR NET. De werking van het netwerk maar ook de werking van de verschillende Mountpoints die hiervoor beschikbaar zijn zoals MAX, I-MAX en Nearest!

Langs deze weg willen wij u er op attenderen dat wij met het oog hierop ook zogenaamde opfris/verdiepings cursussen verzorgen in het geavanceerd gebruik van uw meetsysteem eventueel gecombineerd met aanvullende GNSS- en LNR NET theorie.

In samenspraak met u stellen we de cursus samen, waarbij u dus zelf kunt aangeven waar u de aandacht op gevestigd wilt hebben en welke onderwerpen er minimaal aan bod dienen te komen.

Mocht u interesse hebben in een dergelijke cursus of vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Service & Support 070-413 4000, contactpersoon hiervoor is Stefan de Jong-Gakes.

Omhoog